Program Erasmus +

Nauczyciele naszego liceum biorą udział w programie unijnym Erasmus+

(a konkretnie, w projekcie realizowanym w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”). W lutym 2018 r. powołany przez panią Dyrektor Barbarę Golemo zespół w składzie: p. Anna Bugajska, p. Lidia Ostręga, p. Anna Węc, p. Leszek Lechowicz i p. Michał Borsa opracował wniosek przystąpienia do projektu.
W czerwcu 2018 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji poinformowała, iż wyżej wymieniony wniosek został zatwierdzony do realizacji.
Maksymalna przyznana kwota dofinansowania projektu wynosi 36217,00 EURO, co stanowi równowartość kwoty 156174,95 PLN przeliczonej po średnim kursie miesięcznym Komisji Europejskiej z terminu ogłoszenia konkursu 2018 do programu Erasmus+ .
W związku z zatwierdzeniem projektu 19 nauczycieli z Liceum będzie uczestniczyć w zagranicznych szkoleniach, które będą miały miejsce w sezonie wakacyjnym 2019. Szkolenia będą się odbywały na Malcie, we Francji, Włoszech i w Irlandii. Uczestnictwo w kursach za granicą umożliwi nauczycielom zapoznanie się z nowoczesnymi metodami nauczania stosowanymi w innych krajach UE.