Nauczyciele

Kadra nauczycielska ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

Dyrektormgr Barbara Golemo

Język polski
mgr B. Golemo
mgr A. Janczak
mgr J. Lech

Język angielski
mgr A. Bugajska
mgr M. Kacała-Niewiadomska
mgr L. Ostręga

Język niemiecki
mgr I. Jaroń-Romanowska

Język rosyjski
mgr I. Jaroń-Romanowska
mgr L. Wardzała

Język francuski
mgr A. Węc

Historia
mgr W. Górowska-Kmieć
mgr P. Kołodziej
mgr A. Ruta

Wiedza o społeczeństwie
mgr L. Lechowicz
mgr A. Ruta

Wiedza o kulturze
mgr B. Białas
mgr B. Golemo

Matematyka
mgr J. Jastrząb
mgr M. Konieczny

Fizyka
mgr inż. A. Gumułka

Informatyka
mgr M. Borsa
mgr inż. A. Gumułka
mgr M. Konieczny
mgr L. Lechowicz

Geografia
mgr L. Lechowicz

Biologia
mgr A. Zarzycka

Chemia
mgr M. Piekielniak-Kozik

Przyroda
mgr M. Piekielniak-Kozik
mgr A. Zarzycka

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr P. Kołodziej

Podstawy przedsiębiorczości
mgr P. Kołodziej

Wychowanie fizyczne
mgr J. Borsa
mgr M. Borsa

Religia
ks.mgr M. Zembura

Podstawy retoryki
mgr A. Janczak

Edukacja medialno-artystyczna
mgr J. Lech

Ratownictwo przedmedyczne
mgr J. Wszół

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr J. Borsa
mgr L. Wardzała

Pedagog
mgr B. Białas

Biblioteka
mgr A. Ruta
mgr L. Wardzała