Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2017/2018

 

Nazwa

Termin

Odpowiedzialni

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

4 IX 2017 r.

wychowawcy, pedagog, SU

Ślubowanie klas pierwszych

18 IX 2017 r.

wychowawcy klas pierwszych, Samorząd Uczniowski

Wieczorek zapoznawczy

IX 2017

wychowawcy wszystkich klas, SU, pedagog

Rekolekcje Maturzystów

X 2017 r.

wychowawcy klas trzecich,

ks. M. Zembura

Dzień Edukacji Narodowej

13 X 2017 r.

klasa: 2b

Dzień Papieski

16 X 2017 r.

wystawa klasa: 3a

Święto Niepodległości,


Konkurs Pieśni Patriotycznych

10 XI 2017 r.


10 XI 2017 r.

klasa: 2c


klasy:3a+ 3b (prowadzenie konkursu)

Półmetek

18 XI 2017 r.

klasy drugie

Andrzejki

23 XI 2017 r.

SU, wychowawcy klas, pedagog

Dzień Sportu

6 XII 2017 r.

nauczyciele wychowania fizycznego, uczniowie

Mikołajki

6 XII 2017 r.

pedagog, SU

Opłatek szkolny

22 XII 2017 r.

klasa: 1b

Studniówka

20 I 2018 r.

klasy trzecie

Dzień Żołnierzy Wyklętych

1 III 2018 r.

wystawa klasa: 2a

Dzień Patrona Szkoły

23 III 2018 r.

klasa: 1a

Dzień Otwarty Szkoły

25  IV 2018 r.

komitet organizacyjny

Dzień Katyński, Święto

13 IV 2018 r.

klasa: 1c

Zakończenie roku szkolnego dla klas III

27  IV 2018 r.

klasy drugie, SU

Konstytucji 3 Maja

3 V 2018 r.

wystawa klasa: 2a

Zakończenie Roku Szkolnego

22 VI 2018 r.

klasy pierwsze, SU