Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

1

Rozpoczęcie roku szkolnego.

04.09.2017 r.

2

Zebranie z rodzicami wszystkich klas.

18 IX 2017 r.

Wywiadówka śródsemestralna dla klas I, II i III

9 XI 2017 r.

4

Próbna matura z wydawnictwem operon

XI 2017 r

Wywiadówka dla klas III. Konsultacje dla klas I i II.

18 XII 2017 r

6

Ostateczny termin wpisywania do dziennika śródrocznych ocen w klasach III.

18 XII 2017 r.

7

Zimowa przerwa świąteczna.

23-31 XII 2017 r.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas III

21 XII 2017 r.

Ostateczny termin wpisywania do dziennika śródrocznych w klasach I i II.

15 I 2018

10 

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas I i II

18 I 2018 r.

11 

Wywiadówka po pierwszym semestrze do rodziców klas I i II. Konsultacje dla klas III.

18 I 2018 r.

12

Rekolekcje wielkopostne

III 2018 r.

13 

Ferie zimowe.

12-25 II 2018 r.

14

Rekolekcje wielkopostne

III 2018 r.

15 

Wywiadówka śródsemestralna dla klas I, II i III.

22 III 2018 r.

16

Wiosenna przerwa świąteczna

29 III-3 IV 2018 r.

17 

Poinformowanie uczniów  i rodziców uczniów klas III o przewidywanych ocenach końcowych.
Wywiadówka dla rodziców uczniów klas III.

13 IV 2018 r.
16 IV 2018 r.

18 

Dzień Otwarty Szkoły.

25 IV 2018 r

17 

Ostateczny termin wpisywania do dziennika ocen rocznych w klasach III.

19 IV 2018 r.

19

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas III

25 IV 2018 r.

20 

Zakończenie Roku Szkolnego dla klas III.

27 IV 2018 r.

21 

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

- część pisemna

- część ustna

 

4-23 V 2018 r.

9-25 V 2018 r.

22 

Poinformowanie uczniów klas I i II o przewidywanych ocenach końcowych i wpisanie propozycji ocen do dziennika. Wywiadówka dla klas I i II

14 VI 2018 r.

23 

Ostateczny termin wpisywania do dziennika rocznych ocen w klasach I i II.

19 VI 2018 r.