Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

1

Rozpoczęcie roku szkolnego.

01.09.2016 r.

2

Zebranie z rodzicami wszystkich klas.

16.09.2016 r.

Wywiadówka śródsemestralna dla klas I, II i III

27.10.2016 r.

Wywiadówka dla klas III. Konsultacje dla klas I i II.

08.12.2016 r.

Ostateczny termin wpisywania do dziennika śródrocznych ocen w klasach III.

22.12.2016 r.

Zimowa przerwa świąteczna.

23-31.12.2016 r.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas III

02.01.2017 r.

Wywiadówka po pierwszym semestrze do rodziców klas III Wywiadówka dla klas I i II

12.01.2017 r.

Ostateczny termin wpisywania do dziennika śródrocznych.

20.01.2017 r.

10 

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas I i II

23.01.2017 r.

11 

Wywiadówka po pierwszym semestrze do rodziców klas I i II. Konsultacje dla klas III.

23.01.2017 r.

12 

Ferie zimowe.

30.01-12.02.2017 r.

13 

Wywiadówka śródsemestralna dla klas I, II i III.

16.03.2017 r.

14 

Wiosenna przerwa świąteczna

13-18.04.2017 r.

15 

Poinformowanie uczniów klas III o przewidywanych ocenach końcowych i wpisanie propozycji ocen do dziennika. Wywiadówka dla klas III. Konsultacje dla klas I i II

20.04.2017 r.

16 

Dzień Otwarty Szkoły.

25.04.2017 r.

17 

Ostateczny termin wpisywania do dziennika ocen rocznych w klasach III.

25.04.2017 r.

18 

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas III

26.04.2017 r.

19 

Zakończenie Roku Szkolnego dla klas III.

28.04.2017 r.

20 

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

- część pisemna

- część ustna

 

04-24.05.2017 r.

04-26.05.2017 r.

21 

Poinformowanie uczniów klas I i II o przewidywanych ocenach końcowych i wpisanie propozycji ocen do dziennika. Wywiadówka dla klas I i II

14.06.2017 r.

22 

Ostateczny termin wpisywania do dziennika rocznych ocen w klasach I i II.

20.06.2017 r.

23 

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas I i II

21.06.2017 r.

24 

Zakończenie Roku Szkolnego.

23.06.2017 r.

25 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

Dzień Edukacji Narodowej

Poniedziałek przed Wszystkimi Świętymi

Wigilie klasowe

Dzień Patrona Szkoły

Poniedziałek przed Świętem 3-go Maja

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny

Piątek po Bożym Ciele

Czwartek przed zakończeniem roku szkolnego

 

14.10.2016 r.

31.10.2016 r.

22.12.2016 r.

24.03.2017 r.

02.05.2017 r.

04.05.2017 r.

05.05.2017 r.

08.05.2017 r.

16.06.2017 r.

22.06.2017 r.