Wymagania edukacyjne

Szczegółowe wymagania dostępne są w bibliotece szkolnej.

 Religia  
 Język polski  p. Barbara Golemo
p. Janusz Lech 
p. Marta Chrabąszcz
 Język angielski p. Lidia Ostręga
p. Anna Bugajska
p. Małgorzata Kacała - Niewiadomska
 Język niemiecki  p. I. Jaroń - Romanaowska
 Język rosyjski  p. Lucyna Wardzała
 Język francuski  p. Andrzej Stańczyk
 Historia p. Przemysław Kołodziej
p. Agnieszka Ruta
 p. podstawowy (kl.I)
 p. rozszerzony
 Wiedza o społeczeństwie  p. Przemysław Kołodziej
 p. Agnieszka Ruta
 p. Leszek Lechowicz
 Historia i społeczeństwo  p. Przemysław Kołodziej
 Wiedza o kulturze  p. Leszek Lechowicz
 Matematyka  p. Jolanta Jastrząb,  p. Barbara Szczęś
kl. I: p. podstawowy, p.rozszerzony
kl. II: p. podstawowy, p.rozszerzony
kl. III: p. podstawowy, p.rozszerzony
 Fizyka p. Anna Gumułka
 Chemia  p. Monika Piekielniak-Kozik
 Biologia  p. Anna Zarzycka
 Geografia p. Leszek Lechowicz
 z. podstawowy (kl.I)
 z. rozszerzony
 Przyroda  p. Monika Piekielniak-Kozik 
 Informatyka  p. Anna Gumułka
 Podstawy przedsiębiorczości p. Barbara Szczęś
p. Leszek Lechowicz
 Edukacja dla bezpieczeństwa  p. Przemysław Kołodziej
 Wychowanie fizyczne p. Jolanta Borsa
p. Michał Borsa
p. Małgorzata Ciecińska
 Podstawy retoryki p. Anna Janczak
 Edukacja medialno - artystyczna p. Anna Janczak