Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

1. Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty
załączniki:

- harmonogram rekrutacji

2. Regulamin rekrutacji

3. Dokumenty rekrutacyjne

- Podanie do szkoły (Załącznik nr 1)
- Formularz wyboru profilu (Załącznik nr 2)
- Kwestionariusz osobowy 

KALENDARZ REKTUTACJI
1) od 24 kwietnia 2017 r. do 12 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 – składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły;
2) od 23 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 – dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół niebędących w systemie rekrutacji elektronicznej);
3) 30 czerwca 2017 r. do godz. 12.00 – podanie przez szkoły ponadgimnazjalne wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych;
4) do 05 lipca 2017 r. do godz. 15.00 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
5) 07 lipca 2017 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych;
6) od 08 lipca 2017 r. do 28 sierpnia 2017 r. – rekrutacja uzupełniająca