Klasa mundurowa

mundurowa

Regulamin klasy mundurowej

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Podanie do szkoły 
- Formularz wyboru profilu - wpisz I przy klasie mundurowej!
Kwestionariusz osobowy 

 

KALENDARZ REKTUTACJI
1) od 24 kwietnia 2017 r. do 12 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 – składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły;
2) od 23 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 – dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół niebędących w systemie rekrutacji elektronicznej);
3) 30 czerwca 2017 r. do godz. 12.00 – podanie przez szkoły ponadgimnazjalne wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych;
4) do 05 lipca 2017 r. do godz. 15.00 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
5) 07 lipca 2017 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych;
6) od 08 lipca 2017 r. do 28 sierpnia 2017 r. – rekrutacja uzupełniająca