Tradycja i nowoczesność..

lo2015 2

lo2015 3

Zapraszamy!

DROGI
GIMNAZJALISTO!
Stoisz przed ważnym wyborem, który będzie miał wpływ na Twoją przyszłość. Rozpoczniesz naukę w szkole ponadgimnazjalnej. Sądzimy, że tą szkołą jesteśmy właśnie my. Z nami nie będziesz się nudzić. Możesz mieć pewność, że u nas zdobędziesz rzetelną wiedzę i rozwiniesz swoje zainteresowania.


NASZA SZKOŁA OFERUJE:

 •  solidne wykształcenie;
 •  dobre przygotowanie do matury i podjęcia studiów na wybranym kierunku;
 •  zajęcia fakultatywne ze wszystkich przedmiotów maturalnych;
 •  zajęcia językowe dostosowane do poziomu prezentowanego przez uczniów;
 •  możliwość rozwijania zainteresowań w kółkach;
 •  sprawdzenie swoich możliwości w olimpiadach i konkursach;
 •  pogłębianie wiedzy poprzez udział w projektach;
 •  rozwijanie zainteresowań sportowych, udział zawodach, rajdach i obozie narciarskim, itp;
 •  udział w licznych przedsięwzięciach artystycznych i plastycznych - koło teatralne, projekty i konkursy
 •  system nauki jednozmianowy - nauka maksymalnie do godziny 14.50;
 •  pomoc materialną dla uczniów.


SZKOŁA DYSPONUJE:

 •  nowoczesnymi, wygodnymi salami lekcyjnymi z tablicami multimedialnymi;
 •  pracowniami komputerowymi z dostępem do Internetu;
 •  zapleczem sportowym: salą gimnastyczną, boiskiem wielofunkcyjnym;
 •  zajęciami na basenie;
 •  gabinetem pedagoga;
 •  szatnią z indywidualnymi szafkami dla uczniów;
 •  biblioteką z dostępem do Internetu.

SZKOŁA PONADTO ZAPEWNIA:

 •  opiekę psychologa;
 •  organizację imprez szkolnych: dyskoteki, andrzejki, walentynki.

ZAPRASZAMY!