Tradycja i nowoczesność..

lo2015 2

lo2015 3

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Przewodniczący Arkadiusz Kędzierski
Za-ca przewodniczącego Justyna Toczek
Skarbnik Anna Zych
Sekretarz Dominik Starzyk


Plany Samorządu Uczniowskiego na pierwszy semestr roku szkolnego 2016/2017:
1. Obsługa fotograficzna i prowadzenie uroczystości szkolnych.
2. Organizacja symulacji wyborów parlamentarnych.
3. Organizacja debaty uczniowskiej.
4. Organizacja dyskoteki szkolnej.
5.Przygotowanie pomieszczenia dla Samorządu Uczniowskiego.
6 Współpraca z Szkolnym Klubem Wolontariusza.
7. Organizacji Dnia chłopaka i Mikołajek.