Stowarzyszenie

Zaproszenie na Jubileusz 95-lecia

Jubileusz 95-lecia

Liceum Ogólnokształcącego

im. T. Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej

V Zjazd Absolwentów

 

15 października 2016 r. (sobota)

Program Uroczystości
13:00    Msza Święta w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej
w Dąbrowie Tarnowskiej oraz złożenie kwiatów na grobach Profesorów
15:00    Uroczystości jubileuszowe na terenie Liceum Ogólnokształcącego
• Powitanie gości
• Przedstawienie rysu historycznego Liceum
• Wystąpienie zaproszonych gości
• Program artystyczny w wykonaniu uczniów LO
• Prezentacja dorobku i zwiedzanie szkoły
• Spotkania Absolwentów z wychowawcami i nauczycielami w salach lekcyjnych
19:00    Spotkanie pokoleń w Hotelu CRISTAL PARK
Dąbrowa Tarnowska, ul. Sportowa 2

Uczestnictwo w V Zjeździe jest bezpłatne, prosimy o zgłoszenia.
Uczestnictwo w Spotkaniu pokoleń w Hotelu Cristal Park – 120zł
Wpłaty na konto Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół LO
(nr konta 13 9462 0003 2001 0005 6153 0001 BS D.T.) do dnia 01.10.2016r.

Kontakt:
tel.: +48 14 642 23 94 (sekretariat szkoły) 14 642 27 61 (dyrektor)
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www: lo-dabrowa.tarnow.pl 

Jak dołączyć do Stowarzyszenia?

Pewnie zastanawiasz się jak do nas dołączyć?

Wystarczy wypełnić niżej prezentowaną deklarację członkowską 

>> POBIERZ <<

Należy przesłać ją na adres stowarzyszenia lub dostarczyć osobiście do naszej siedziby.

Skan podpisanej deklaracji można przesłać na adres mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

S T A T U T STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

S T A T U T

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO
im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Stowarzyszenie działające na mocy niniejszego statutu jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, o celach nie zarobkowych, działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.- Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.2001.79.855.- tekst jednolity z późn. zm.) mającym na celu rozwijanie i wspieranie działań edukacyjnych i kulturalnych na rzecz dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnej.
§ 2
Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOWENTÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI zwane w dalszych postanowieniach niniejszego statutu STOWARZYSZENIEM.

Czytaj więcej...

Uchwała nr 1 w sprawie powołania stowarzyszenia

Uchwała nr 1
w sprawie powołania stowarzyszenia

Zebrani w dniu 7 września 2015 r. w ZSP nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej postanawiają założyć stowarzyszenie, którego pełna nazwa będzie brzmieć: Stowarzyszenia Przyjaciół
i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej
przy ulicy J. Piłsudskiego 44 .

Czytaj więcej...

Protokół z zebrania założycielskiego

07. 09 2015 r. Dabrowa Tarnowska

Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Przyjaciół i AbsolwentówLiceum Ogólnokształcacego im. Tadeusza Kościuszki

W dniu 07. 09 2015 r. w I Liceum Ogólnokształcącym  w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcacego im. Tadeusza Kościuszki

W zebraniu udział wzięło17 osób.

(załącznik nr 1 – lista obecności wraz z oświadczeniem)

Obrady otworzyła pani Agnieszka Ruta przedstawiając proponowany porządek zebrania.

Czytaj więcej...