Wolontariat

przedstawienie w dps 6 20180312 1434400793Okres Bożego Narodzenia powoli mija… I przychodzi chwila refleksji, że oto kolejny ważny czas w naszym życiu odpływa. Może nie do końca wykorzystaliśmy go? Może mogliśmy coś wiecej zrobić? Może mogliśmy podjąć trafniejsze decyzje?

Chcąc zaakcentować ten mijający czas, po namyśle, postanowiliśmy pokazać jeszcze raz inscenizację, która została przygotowana i przedstawiona w szkole przez klasę Ib pod kierunkiem Pani Małgorzaty Kacały-Niewiadomskiej. Były to sceny z życia rodziny przygotowującej Wigilię - humorystycznie ujęte sytuacje. Z przedstawieniem udaliśmy się do Domu Pomocy Społecznej. Nasze pojawienie się w tej instytucji jest zawsze mile widziane; jesteśmy zawsze serdecznie witani. Tak było i tym razem, a inscenizacja na pewno wniosła wiele radości.

Dla pensjonariuszy, które spędzają większość czasu w murach dąbrowskiego DPS-u, nasze wizyty są zawsze wielkim wydarzeniem i oderwaniem się na chwilę od prozy dnia powszedniego.

koncert kold w dps 12 20180312 1507485747Jest nam zawsze niezmiernie miło brać udział w przedstawieniach dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej. Zawsze jesteśmy serdecznie witani, a podopieczni, jak i pracownicy tej instytucji, mogą na chwilę oderwać się od monotonii codziennych spraw. Dlatego też 25 stycznia 2018 r. wybraliśmy się tam z radością i z koncertem bożonarodzeniowym. Wśród prezentowanych przez nas utworów były tradycyjne kolędy, pastorałki i współczesne piosenki świąteczne. Po koncercie każdy uczestnik otrzymał z rąk Pani dyrektor drobny upominek.

W ten sposób chcieliśmy podsumować kończący się okres Bożego Narodzenia. Ponadto nasze polskie kolędy są tak piękne, że wydaje się, iż zawsze jest mało okazji do ich śpiewania...

przyjcie nowych wolontariuszy w dps 8 20180302 1082797624Nadszedł wreszcie upragniony dzień i 12 stycznia 2018 r. odbyła się ważna uroczystość – przyjęcie nowych wolontariuszy, którym towarzyszyli opiekunowie kół wolontariackich ze szkól ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2. Obchody rozpoczęły się ceremonią mszy św. pod przewodnictwem ks. prałata Józefa Poremby w kaplicy Hospicjum. Podczas nabożeństwa wolontariusze odczytali rotę ślubowania i prosili o potrzebne łaski w sprawowaniu odpowiedzialnej funkcji. Uroczystość była finałem szeregu warsztatów i prelekcji prowadzonych przez p. Urszulę Mróz, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej, oraz zaproszonych gości.

Praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest istotnie bezcenna. W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To doskonała okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają rozmaite organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym.
Początkowo słowo wolontariusz oznaczało osobę, która poświęca się służbie wojskowej. W XVIII i XI wieku zaczęły zaś pojawiać się pierwsze organizacje charytatywne (wiele z nich z inicjatywy Kościoła) skupione nie tylko na pomocy w miejscach działań wojennych, ale również w wymiarze lokalnym. Oczywiście nie oznacza to, że ludzie wcześniej sobie nie pomagali. Jednak dopiero w XX wieku wolontariat nabrał bardziej złożonego i zjednoczonego wymiaru. Dziś miliony ludzi dobrej woli czynnie uczestniczą w działaniach humanitarnych, pokojowych i charytatywnych, prowadzonych m.in. przez Czerwony Krzyż, Korpus Pokoju czy UNICEF. W Polsce wolontariat jest mniej powszechny niż na Zachodzie, w dużej mierze z powodu braku odpowiednich inicjatyw w czasach PRL-u. Sytuacja ulega jednak wyraźnej poprawie od lat 90., kiedy zaczęły powstawać liczne organizacje pozarządowe. Dziś na terenie kraju istnieje sieć Centrów Wolontariatu, które pośredniczą między osobami szukającymi pomocy i gotowymi ją ofiarować. Nieoceniony wpływ na rozwój świadomości pro-społecznej wywarła również Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Szacuje się, że obecnie ok. 10% Polaków jest lub bywa wolontariuszami.

źródło: https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-wolontariusza

wizyta w jednostce wspierajcej rodzin 4 20180302 199050652220 grudnia 2017 r., wieczorem o godzinie 18.00, udaliśmy się do dąbrowskiego "Domu Dziecka". Placówka ta znajduje się przy tej samej ulicy co nasza szkoła, ale nieczęsto tam zagladamy. Postanowiliśmy nadrobić stracony czas i złożyć okolicznościowe życzenia pracownikom i wychowankom tej instytucji. Na miejscu okazało się, że łatwo nawiązujemy ze sobą kontakt, a przyniesione przez nas podarunki były chętnie przyjęte. Przedstawienie o Śpiącej Królewnie, w której wykorzytaliśmy autentyczny kołowrotek, wzbudził szczególne zainteresowanie.

Przygotowaliśmy drobne upominki dla wychowanków tej instytucji (tradycyjnie nazywanego Domem Dziecka) oraz dla wychowawców. Jednym z upominków, który wszyscy otrzymali, były podobizny reniferów.

Na zdjęciach przedstawiono etapy "produkcji" tych maskotek.

konkurs witeczny 3 20180302 1542989649Konkurs trwał od 20 listopada do 11 grudnia 2017 r. Pierwotnie ozdoby wykonane przez uczniów miały być przeznaczone na doroczny kiermasz, a ewentualny dochód ze sprzedaży miał być oddany szkolnemu klubowi wolontriatu. Kiedy dowiedzieliśmy się, że w pobliskiej miejscowości jest budowany ośrodek rewalidacyjny dla dzieci niepełnosprawnych, przekazaliśmy nasze prace na ten cel.

Oto laureaci i wyróżnieni uczestnicy konkursu.

I miejsce Ewa Hońdo kl. Ic

II miejsce Gabriela Orszulak kl. Ib

III miejsce Karolina Sroka kl. IIa

wyróżnienia:

Agnieszka Baran kl. Ib

Weronika Anioł kl. Ib

Ewa Dykas kl. IIa

Wszystkim uczestnikom gratulujemy pomysłów i zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.

sursum corda1W dniach od 27 listopada do 8 grudnia 2017 r. podjęliśmy akcję rozprowadzenia kartek świątecznych, aby wspomóc działalność Stowarzyszenia SURSUM CORDA. Przy tej okazji dowiedzieliśmy się, że jest to organizacja pożytku publicznego, działająca w obszarze pomocy społecznej oraz oświaty, a siedzibą tej organizacji jest Nowy Sącz, czyli tak po sąsiedzku.
Stowarzyszenie prowadzi wiele działań, m.in. program Starszy Brat Starsza Siostra, adresowany do dzieci w trudnej sytuacji życiowej czy Wakacje na plus - kolonie letnie dla dzieci. Natomiast akcja, w której braliśmy udział to Świąteczne Kartki Dobroczynne.
Otrzymaliśmy pakiet 50 kartek, które szybko znalazły swoich nabywców, a zebrane pieniądze (155 PLN) wpłaciliśmy na konto organizacji.

Czytaj więcej