Wolontariat

5 grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".

Wszyscy mamy w pamięci te słowa św. Jana Pawła II. Codziennie się zastanawiamy nad ich sensem, nad ich przesłaniem i odkrywamy dla siebie prawdę jedną, niezmienną – nasze człowieczeństwo okazuje swoją pełnię, gdy zapominamy o sobie koncentrując się na potrzebach drugiego człowieka. Wolontariat jest tą działalnością, która umożliwia nam realizację tego szlachetnego posłannictwa. Wolontariat to postawa alternatywna do postawy konsumpcyjnej i uzależnień.
Jak co roku 5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza (International Volunteer Day). To święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją 40/212 z 17 grudnia 1985 roku. Celem obchodów jest uznanie pracy wolontariuszy na całym świecie za ich trud, czas i umiejętności na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego.
Działalność wolontariuszy obejmuje wspieranie inicjatyw pokojowych, niesienie pomocy humanitarnej i medycznej, monitorowanie przestrzegania praw człowieka oraz wspieranie organizacji pożytku publicznego.
Kim jest wolontariusz?
To osoba, która robi coś więcej niż to, do czego są zdolni zwykli zjadacze chleba. Wolontariusz to człowiek bezinteresownie zaangażowany w pracy na rzecz potrzebujących. To człowiek, który dobrowolnie poświęca swój czas innym. Daje im cząstkę siebie. Bycie wolontariuszem to nie kaprys czy hobby, ale codzienne konsekwentne ponoszenie swoich zobowiązań.