Tradycja i nowoczesność..

lo2015 2

lo2015 3

2017.03.06

dbysiekDawid Bysiek, uczeń klasy IIIa, 18 lutego brał udział w etapie okręgowym Olimpiady Filozoficznej. Po ocenie eseju filozoficznego oraz testu uplasował się na 6. miejscu w Małopolsce i jest rekomendowany przez okręg krakowski do Olimpiady Centralnej!
Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki, aby Komisja Centralna, porównując wyniki z całej Polski, zakwalifikowała naszego ucznia do Olimpiady Ogólnopolskiej.

2017.02.26

Dawid Bysiek, uczeń klasy IIIa, 18 lutego 2017r. pod opieką p. Marty Chrabąszcz wziął udział w zawodach okręgowych XXIX Olimpiady Filozoficznej. Etap drugi w okręgu krakowskim odbył się w murach Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie w Instytucie Filozofii i Socjologii.
Zawody okręgowe mają charakter egzaminu pisemnego. W pierwszej części uczestnicy w ciągu 150 minut redagują esej filozoficzny na jeden spośród podanych tematów. W części drugiej, trwającej 90 minut, rozwiązują oni test sprawdzający znajomość m. in. kierunków filozoficznych, ich przedstawicieli, pojęć filozoficznych.
Obecnie prace uczestników są oceniane przez dwóch recenzentów.
Trzymamy kciuki.

2017.02.20

spotkanie walentynkowe 8 20170220 180453361818 lutego na hali sportowej naszego Liceum odbyło się walentynkowe, okręgowe spotkanie młodzieży z dekanatów Szczucin, Dąbrowa Tarnowska i Żabno, zorganizowane przez ks. Marka Zemburę wraz z dąbrowskim KSMem. W kościele i na tańcach spotkało się 400 młodych ludzi. 
O spotkaniu można przeczytać na stronie Tarnowskiego Gościa Niedzielnego

2017.01.26

ipn1W dniach 19-20 stycznia 2017 r. p. Przemysław Kołodziej wziął udział w konferencji naukowo –edukacyjnej: "Sprzeczne narracje. Historia powojennej Polski", która odbyła się w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki "Przystanek Historia" w Warszawie. W trakcie spotkania można było wysłuchać wykładów m.in. prof. Jana Żaryna, prof. Andrzeja Paczkowskiego, prof. Jerzego Eislera oraz wziąć udział w dyskusji związanej z poruszanymi tematami. Niespodziewanym gościem konferencji był prezydent Lech Wałęsa, którego wystąpienie wywołało ożywioną debatę na temat służb specjalnych PRL.

Czytaj więcej
2017.01.26

olimp abadochaDwóch uczniów klasy III a Andrzej Badocha i Przemysław Miłkoś brało udział w eliminacjach szkolnych LXVIII Olimpiady Języka Rosyjskiego. Chłopcy rozwiązali test leksykalno – gramatyczny, który został przesłany do Małopolskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady w Krakowie i na jego podstawie Andrzej Badocha został zakwalifikowany do etapu okręgowego. Jest to duży sukces, bo naukę języka rosyjskiego uczniowie ci rozpoczęli dopiero w liceum. Kolejne eliminacje odbędą się 4-5 marca w Krakowie. Uczeń z pomocą p. Lucyny Wardzały, nauczycielki języka rosyjskiego, przygotowuje się do nich, opracowując podane zagadnienia i ćwicząc gramatykę.
Życzymy powodzenia w kolejnych zmaganiach!

2017.01.25

styp kamilM24 stycznia 2017 r. w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyła się gala wręczenia stypendium Prezesa Rady Ministrów wyróżnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego.
Wśród stypendystów znalazł się uczeń klasy 3a naszego liceum - Kamil Marnik. Wszyscy nagrodzeni musieli spełniać co najmniej jedno z następujących kryteriów: otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Kamil spełnił większość z wymaganych punktów.

Czytaj więcej