Tradycja i nowoczesność..

lo2015 2

lo2015 3

2017.01.25

styp kamilM24 stycznia 2017 r. w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyła się gala wręczenia stypendium Prezesa Rady Ministrów wyróżnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego.
Wśród stypendystów znalazł się uczeń klasy 3a naszego liceum - Kamil Marnik. Wszyscy nagrodzeni musieli spełniać co najmniej jedno z następujących kryteriów: otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Kamil spełnił większość z wymaganych punktów.

Czytaj więcej
2017.01.25

Zachęcamy do zapoznania się z nowym wydaniem gazetki szkolnej!

2017.01.23

wyjazd do krakowa 4 20170126 167184437720 stycznia uczniowie klasy 1a i 3a z grupy fizycznej wraz z p. Anną Gumułką wzięli udział w wykładzie połączonym z pokazem doświadczeń na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Doświadczenia z mechaniki, ruchu obrotowego, drgań i fal przeprowadził prof. dr hab. Janusz Wolny wraz z innymi pracownikami uczelni. Panowie pokazali ponad 50 doświadczeń, które omówili i wyjaśnili w ciekawy dla młodzieży sposób. Uczniowie mieli możliwość przeprowadzenia kilku doświadczeń. Krystian i Konrad sprawdzili zależność prędkości dźwięku od ośrodka, w którym się rozchodzi.

2017.01.04

Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów klas I, II na wywiadówkę i rodziców uczniów klas III na konsultacje, które odbędą się w poniedziałek 23 stycznia 2017 r. o godz. 17.00

2016.12.20

olimpHistminiUczennica klasy 3a - Sylwia Cabaj, zakwalifikowała się do etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej. Olimpiada organizowana jest od 1973 r. przez największą organizację społeczną skupiającą badaczy i miłośników historii – Polskie Towarzystwo Historyczne. Jej głównym celem jest stworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii oraz do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodego pokolenia.
Czytaj więcej