Tradycja i nowoczesność..

lo2015 2

lo2015 3

2017.01.26

ipn1W dniach 19-20 stycznia 2017 r. p. Przemysław Kołodziej wziął udział w konferencji naukowo –edukacyjnej: "Sprzeczne narracje. Historia powojennej Polski", która odbyła się w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki "Przystanek Historia" w Warszawie. W trakcie spotkania można było wysłuchać wykładów m.in. prof. Jana Żaryna, prof. Andrzeja Paczkowskiego, prof. Jerzego Eislera oraz wziąć udział w dyskusji związanej z poruszanymi tematami. Niespodziewanym gościem konferencji był prezydent Lech Wałęsa, którego wystąpienie wywołało ożywioną debatę na temat służb specjalnych PRL.

Czytaj więcej
2017.01.26

olimp abadochaDwóch uczniów klasy III a Andrzej Badocha i Przemysław Miłkoś brało udział w eliminacjach szkolnych LXVIII Olimpiady Języka Rosyjskiego. Chłopcy rozwiązali test leksykalno – gramatyczny, który został przesłany do Małopolskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady w Krakowie i na jego podstawie Andrzej Badocha został zakwalifikowany do etapu okręgowego. Jest to duży sukces, bo naukę języka rosyjskiego uczniowie ci rozpoczęli dopiero w liceum. Kolejne eliminacje odbędą się 4-5 marca w Krakowie. Uczeń z pomocą p. Lucyny Wardzały, nauczycielki języka rosyjskiego, przygotowuje się do nich, opracowując podane zagadnienia i ćwicząc gramatykę.
Życzymy powodzenia w kolejnych zmaganiach!

2017.01.25

styp kamilM24 stycznia 2017 r. w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyła się gala wręczenia stypendium Prezesa Rady Ministrów wyróżnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego.
Wśród stypendystów znalazł się uczeń klasy 3a naszego liceum - Kamil Marnik. Wszyscy nagrodzeni musieli spełniać co najmniej jedno z następujących kryteriów: otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Kamil spełnił większość z wymaganych punktów.

Czytaj więcej
2017.01.25

Zachęcamy do zapoznania się z nowym wydaniem gazetki szkolnej!

2017.01.23

wyjazd do krakowa 4 20170126 167184437720 stycznia uczniowie klasy 1a i 3a z grupy fizycznej wraz z p. Anną Gumułką wzięli udział w wykładzie połączonym z pokazem doświadczeń na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Doświadczenia z mechaniki, ruchu obrotowego, drgań i fal przeprowadził prof. dr hab. Janusz Wolny wraz z innymi pracownikami uczelni. Panowie pokazali ponad 50 doświadczeń, które omówili i wyjaśnili w ciekawy dla młodzieży sposób. Uczniowie mieli możliwość przeprowadzenia kilku doświadczeń. Krystian i Konrad sprawdzili zależność prędkości dźwięku od ośrodka, w którym się rozchodzi.

2017.01.04

Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów klas I, II na wywiadówkę i rodziców uczniów klas III na konsultacje, które odbędą się w poniedziałek 23 stycznia 2017 r. o godz. 17.00