Tradycja i nowoczesność..

lo2015 2

lo2015 3

2008.10.20

20 października uczestniczyliśmy w akademii z okazji 30. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Klasy Ia i IIb pod kierunkiem p. L. Wardzały, p. H. Karkowskiej i p. B. Białas przygotowały montaż słowno – muzyczny, dzięki któremu mieliśmy okazję przypomnieć sobie życie i dokonania Jana Pawła II. Na nowo usłyszeliśmy wzruszające: „Habemus papam” a także fragmenty przemówień Jana Pawła II, które zostały odtworzone podczas pokazu slajdów. Uczniowie pięknie wykonali piosenki związane z życiem Papieża Polaka a także wyrecytowali fragmenty „Tryptyku rzymskiego”. Zdjęcia z uroczystości w galerii>zobacz

2008.10.20

Rozdanie dyplomów Uniwersytetu JagielońskiegoPracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego złożyli dyrekcji i gronu pedagogicznemu Liceum Ogólnokształcącego gratulacje w związku z uzyskaniem przez absolwentkę naszej szkoły Agnieszkę Wesołowską dyplomu magisterskiego z wyróżnieniem na kierunku Politologii w roku 2008!!!

Czytaj więcej
2008.10.15

 8 października 2008 roku odbyła się wycieczka uczniów klas: Ia, Ie, IIa, IIb oraz IIIc i IIIe do domu Witosa w Wierzchosławicach oraz do Dworku Paderewskiego w Kąśnej Dolnej.
Młodzież naszej szkoły zwiedziła dom rodzinny Wincentego Witosa-dziewiętnastowieczną chałupę, a także nowy dom, w którym Witos mieszkał wraz żoną i córką. Następnie uczniowie, opiekunowie i przewodnik udali się pod kaplicę rodziny Witosów na miejscowym cmentarzu.
Kolejnym miejscem zwiedzania był kompleks dworkowo-parkowy w Kąśnej Dolnej, będący na przełomie XIX i XX wieku własnością I. J. Paderewskiego. Wycieczkę zorganizowali nauczyciele historii, p. W. Górowska-Kmieć oraz p. P. Kołodziej.
Zapraszamy do galerii :)

2008.10.14

13 października odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pani dyrektor złożyła najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi. Odczytała również życzenia, które przysłane zostały do szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pan wicestarosta Tadeusz Kwiatkowski wręczył pani Helenie Karkowskiej nagrodę starosty powiatu za osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze. Pani dyrektor przedstawiła społeczności szkolnej nauczycieli, którzy zostali uhonorowani nagrodą dyrektora szkoły. Po złożeniu życzeń  przez przewodniczącą Rady Rodziców odbyła się akademia przygotowana przez uczniów klas II e  i II f wraz z wychowawcami – p. A. Wardzałą i p. K. Radlińską. Młodzież przedstawiła krótkie scenki z życia szkoły, następnie wręczyła „Tadeusze” – nagrody przyznane nauczycielom przez uczniów. Po tej pełnej humoru części artystycznej przewodniczący samorządu szkolnego złożył życzenia wszystkim nauczycielom, a następnie uczniowie wręczyli im kwiaty.
Zdjęcia z uroczystości w galerii ;) zobacz

2008.10.10

9 października w Dąbrowskim Domu Kultury odbyły się powiatowe eliminacje do konkursu recytatorskiego POSZUKIWANIA. Uczennice naszej szkoły zdobyły następujące lokaty:

  • Aneta Kogut z kl. III b – I miejsce
  • Anna Moździerz z kl. III f – III miejsce
  • Anna Bator z kl. II d i Dominika Leżoń z kl. II f– wyróżnienia

Aneta Kogut zakwalifikowała się do turnieju finałowego, który odbędzie się 28 października w Brzesku. Gratulujemy dziewczętom i ich opiekunom: p. M. Ząbek, p. J. Lechowi i p. A. Janczak!