Tutaj znajdziecie testy, które trzeba zrobić na ocenę.

Instytut Myśli Józefa Tischnera, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II, Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zapraszają na wykłady otwarte w roku akademickim 2017-2018 „Jan Paweł II. Posługa myślenia”

 

 26 X 2017 - Piękno jako kategoria antropologiczna, ks. dr Dariusz Radziechowski (Lustenau Kirchdorf)

16 XI 2017 - Dwie dobre drogi: małżeństwo i celibat, ks. dr Bogusław Kastelik (WSD, Kraków)

7 XII 2017 – Ojcostwo i macierzyństwo w dramatach Wojtyły, s. mgr Joanna Żuk OSU (Zespół Szkół Urszulańskich, Rybnik)

18 I 2018 - O wyzwoleniu z tyranii rozumu: „Brat naszego Boga” Karola Wojtyły, dr Emanuela Bednarczyk-Stefaniak (PWT, Wrocław)

15 II 2018 - „W nim jest obraz" - sztuka w literackich utworach Karola Wojtyły, prof. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa (KUL, Lublin)

15 III 2018 - O solidarności, prof. Zbigniew Stawrowski (IMJT, UKSW, Warszawa)

19 IV 2018 - O dialogu z islamem, dr Sylwia Górzna (Akademia Pomorska, Słupsk)

17 V 2018 - Jan Paweł II i Edyta Stein, ks. prof. Wojciech Zyzak (UPJPII, Kraków)

 

Wykłady odbywają się w czwartek o godzinie 17.00 w siedzibie Instytutu Myśli Józefa Tischnera przy ul. Sławkowskiej 14 (I piętro).

Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach „Sceny Papieskiej” IDMJP2 pn. „Z kulturą o KULTURZE” – spotkań realizowanych w ramach „Bonu Kultury”, inicjatywy Województwa Małopolskiego.

 

Kultura jest tym, przez co człowiek, jako człowiek,
staje się bardziej człowiekiem: bardziej „jest”.
Na tym także opiera się owo kapitalne rozróżnienie pomiędzy tym,
czym człowiek jest, a tym, co posiada,
pomiędzy „być” a „posiadać".
Jan Paweł II

 

Nieodpłatne dla uczestników warsztaty - realizowane od października 2017 r. do maja 2018 r. – przygotowane zostały z myślą o młodzieży w wieku od 13 do 19 lat.

Tą propozycją pragniemy: przybliżyć młodym ludziom nauczanie i biografię świętego Jana Pawła II, wybitnego humanisty XX i XXI wieku; wspierać pedagogów (polonistów, wychowawców) w rozwijaniu u podopiecznych umiejętności prowadzenia dyskusji z zachowaniem kultury dialogu i szacunku do interlokutora; pobudzać w młodych zainteresowanie szeroko rozumianą kulturą/sztuką wysoką oraz naukami humanistycznymi.

W programie, m.in.: prezentacja multimedialna połączona z mini-wykładem problemowym, praca w grupach, odwołanie się do wiedzy i umiejętności uczestników: wspólne wyjaśnianie pojęć, analiza frg. tekstów, dyskusja/debata.

Uwaga: wymagane są wcześniejsze zapisy!

Szczegółowe informacje, zapisy grup szkolnych (zorganizowanych) przyjmowane są pod adresem mailowym: dominika.jamrozy@idmjp2.pl i nr tel. (12) 619-87-87.

 

Warsztaty w ramach programu:

logo bonkultury kolor

Aktualna oferta warsztatów

Warsztaty tematyczne - "Sztuka sakralna – w poszukiwaniu piękna i absolutu" (od stycznia 2018)

06 września 2017

Celem warsztatów jest zapoznanie młodego odbiorcy z rolą sztuki sakralnej będącej świadectwem ducha i możliwości twórczych ludzi, bez względu na czas i okoliczności powstania danego dzieła. Warsztaty prowadzone są w oparciu o nauczanie Jana Pawła II i są wsparciem na tegorocznej edycji projektu „Oblicza Dialogu”.

Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE!

Zajęcia adresowane do: szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych - dostosowane do wieku uczestników

W warsztatach mogą uczestniczyć grupy zorganizowane.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Instytutu Dialogu Międzykulturowego w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków (dostosowane do wieku uczestników, czas trwania 45-60 minut). Jednorazowo w Instytucie możemy przyjąć grupę do 28-30 osób. Grupy większe dzielone będą na dwie podgrupy, które wymiennie korzystać będą z zajęć edukacyjnych. Drugą grupę zachęcamy w tym czasie do odwiedzenia wraz z wychowawcą Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz Sanktuarium Jana Pawła II, gdzie znajduje się płyta z grobu Jana Pawła II oraz Jego relikwie.

Prosimy o dokonywanie rezerwacji terminów:
-telefonicznie 12 422 03 44 wewn. 324, 887 021 060
-mailowo: edukacja@idmjp2.pl
-lub osobiście w siedzibie Instytutu.