Cele konkursu:
1. upamiętnienie 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki,
2. propagowanie godnych naśladowania patriotycznych i moralnych wzorców osobowych,
3. kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia oraz korzystania ze źródeł historycznych,
4. pogłębianie wiedzy historycznej i rozwijanie zainteresowań uczniów historią Ojczyzny.