Dokument obowiązujący  w roku szkolnym 2017/2018

Tutaj znajdziecie, Państwo, szczegółowe procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole oraz inne dokumenty, które będą się sukcesywnie pojawiały.