„Polska - serce Europy”

dobrukseli

W styczniu 2017 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie „Polska - serce Europy”. Pierwszy etap polegał na rozwiązaniu testu, który poruszał zagadnienia związane z polityką międzynarodową, współpracą państw Europy Środkowo -Wschodniej i Południowej. Do drugiego etapu zakwalifikowało się dziesięć osób, które najlepiej rozwiązały test. Są to: Sylwia Cabaj, Kamil Marnik, Jan Sojka, Dawid Bysiek, Agnieszka Doroż, Klaudia Leszczyńska, Daniel Pytlak, Jakub Stafii, Daniel Kaganek i Klaudia Warzecha.

W marcu 2017 roku uczniowie rywalizowali w drugim etapie konkursu, który odbył się w Krakowie. Etap ten składał się z dwóch części. Pierwszy polegał na napisaniu pracy - rozważań „Czy idea Międzymorza jest możliwa współcześnie do zrealizowania”. W drugiej części uczniowie rozwiązywali test wiedzy o stosunkach międzynarodowych. Najlepszą pracę napisał Jan Sojka, który wygrał wycieczkę do Brukseli. Natomiast pozostali uczniowie w nagrodę pojadą do Warszawy. Serdecznie gratulujemy zwycięskiej drużynie.