Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”

dominikabobro

Dominika Bobro, uczennica klasy 2a naszego Liceum, znalazła się w drugim etapie Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”. Organizatorem konkursu jest Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym. W zmaganiach uczestniczy ponad 4,5 tysiąca uczniów z ponadgimnazjalnych szkół publicznych i niepublicznych w Polsce. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.


Pierwszy etap konkursu polegał na rozwiązaniu testu sprawdzającego wiedzę z zakresu prawa wyborczego, określonego w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 112, z późn. zm.). Dominka znalazła się w gronie dwóch najlepszych uczestników zawodów z tarnowskiego okręgu wyborczego. Kolejny etap konkursu polegał na napisaniu eseju na jeden z tematów podanych przez organizatora: 1) Zasada tajności głosowania — prawo czy obowiązek; 2) Polskie wybory od odzyskania niepodległości w 1918 r.; 3) E-voting —szansa i zagrożenie. Uczennica wybrała temat drugi. W swojej pracy podkreśliła istotną rolę wyborów w funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Zwróciła uwagę na problemy frekwencji wyborczej oraz na specyfikę polskich wyborów związanych z burzliwą historią naszej demokratycznej ojczyzny. Bardzo mocno trzymamy kciuki za Dominikę w ostatnim- ogólnopolskim - etapie konkursu.