Sukces w Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

obronnosci

Dwóch uczniów naszego liceum zakwalifikowało się do centralnego etapu Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, której organizatorem był Uniwersytet Warszawski. Tegoroczna edycja dotyczyła zagadnień związanych z terroryzmem. Jan Sojka i Kamil Marnik znaleźli się wśród 10 najlepszych uczniów okręgu małopolskiego. Janek otrzymał tytuł laureata Olimpiady i indeks na kierunki uczelni w Polsce wskazane na listach przez organizatora. Kamil otrzymał tytuł finalisty Olimpiady.

Centralny etap olimpiady odbył się w auli dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i trwał dwa dni. W pierwszej części III etapu uczestnicy rozwiązywali test z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie, natomiast druga część była egzaminem ustnym. Uczniowie brali udział w spotkaniach z gen. bryg. Andrzejem Tuzem, Szefem Pionu – Zastępcą Szefa Sztabu ds. Operacyjnych Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz gen. bryg. Robertem Jędrychowskim, Zastępcą Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej. Po spotkaniach uczestnicy i ich opiekunowie zwiedzali Muzeum Katyńskie położone na terenie Cytadeli Warszawskiej.
Bardzo serdecznie gratulujemy uczniom sukcesu.