Lekcja w muzeum PRL-u

lekcjamuzealna7 listopada grupa uczniów naszej szkoły z klas: 3a, 2a, 2b i 1a wraz z opiekunem p. Przemysławem Kołodziejem uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych w Muzeum PRL-u w Krakowie. Tematyka lekcji muzealnej była skoncentrowana na mechanizmach propagandy PRL podczas zimnej wojny oraz na historii pomocy materialnej otrzymywanej przez mieszkańców PRL-u z USA. Zajęcia prowadzone były w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura Dostępna”.