„Wybieram Wybory”

wybieram wyboryDominika Bobro, uczennica klasy 3a I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej, znalazła się w drugim etapie Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”. Organizatorem konkursu jest Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym. W zmaganiach uczestniczy ponad 4,5 tysiąca uczniów z ponadgimnazjalnych szkół publicznych i niepublicznych w Polsce.

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. Pierwszy etap konkursu polegał na rozwiązaniu testu sprawdzającego wiedzę z zakresu prawa wyborczego, określonego w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 112, z późn. zm.). Dominka znalazła się w gronie najlepszych uczestników zawodów z tarnowskiego okręgu wyborczego. Kolejny etap konkursu polega na napisaniu eseju na jeden z tematów podanych przez organizatora: 1) Istota i funkcje samorządu terytorialnego, a system wyborczy, 2) Wybory do organów samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej lub 3)Udział władzy sądowniczej w organizacji i przeprowadzaniu wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast).
Rozstrzygnięcie drugiego etapu konkursu nastąpi do 15 lutego 2018 r.