Stypendium Fundacji im. Arcybiskupa J. Ablewicza

Rada Fundacji Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza ogłosiła, że od 01 lipca 2018 r. ruszył nabór

dla nowych stypendystów, chcących ubiegać się o przyznanie stypendium od roku szkolnego 2018/2019. O stypendium ubiegać się mogą uczniowie klasy siódmej i ósmej szkoły podstawowej, trzeciej gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych, które kończą się maturą. W celu zgłoszenia należy najpierw dokładnie zapoznać się z Regulaminem a następnie pobrać ze strony wniosek. Dokumenty należy złożyć do 15 września 2018 roku.
Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularze znajdują się na stronie http://www.fundacja.diecezja.tarnow.pl
Wnioski należy wysyłać na następujący adres:
Fundacja Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza
Ks. Robert Dytko
ul. Legionów 30
33-100 Tarnów