Pożegnanie Pani Profesor Władysławy Prajer

wprajerZ głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 04.03.2018 r. odeszła od nas Pani Profesor Władysława Prajer, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń młodzieży, wspaniały pedagog i przyjaciel.

Pani Profesor 35 lat swojego życia poświęciła Liceum Ogólnokształcącemu im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej. Była człowiekiem skromnym, lecz o wielkim sercu. Imponowała wiedzą i talentem pedagogicznym zarówno nauczycielom jak i swoim wychowankom. Bardzo troszczyła się o poziom nauczania, propagowała kulturę żywego słowa, dbała o dobre imię szkoły.

Dawni uczniowie wspominają ją bardzo serdecznie i ciepło. Jako nauczycielka języka polskiego przygotowała wiele roczników absolwentów dąbrowskiego liceum do egzaminu dojrzałości, nie tylko przekazywała rzetelną wiedzę, ale wskazywała ideały, które pomagały kształtować się młodym charakterom. Jako wychowawczyni organizowała wycieczki, rajdy i biwaki i to te spotkania zostawiły niezatarte wspomnienia wśród młodzieży.
Nawet wówczas, gdy czynnie już nie nauczała, pozostawała w stałym kontakcie ze szkołą i żywo interesowała się zagadnieniami związanymi z liceum.
Główną maksymą Pani Profesor Władysławy Prajer były słowa Terencjusza: „Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce”. Istotnie, odznaczała się ogromną wrażliwością a swoim życiem i pracą udowodniła, że była w pełni humanistką.
Za swoją długoletnią, znakomitą pracę była wielokrotnie wyróżniana Nagrodą Dyrektora Szkoły oraz Nagrodą Ministra Oświaty.
Pani Profesor Władysława Prajer pozostawiła w historii szkoły pięknie zapisaną kartę. Zostaje w naszej pamięci jako wspaniały człowiek, znakomity nauczyciel i wychowawca.

Cześć Jej pamięci !

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,
Pracownicy i Uczniowie
Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki
w Dąbrowie Tarnowskiej