Cyberprzemocy mówimy - nie!

spektakl profilaktyczny 4 20180312 185355150429 stycznia 2018 r. naszej szkole odbył się spektakl profilaktyczno-edukacyjny przedstawiający skutki przemocy a zwłaszcza cyberprzemocy, która staje się coraz bardziej popularna wśród młodzieży. Cyberprzemoc jest jedna z form tzw. hejtu i ma czasami tragiczne skutki. Uświadomienie młodym ludziom odpowiedzialności za własne czyny i zachowanie było głównym celem przedstawienia pt. „Wyjść poza schemat”. Po spektaklu odbyła się pogadanka na temat prezentowanych treści. Organizatorem przedstawienia był Impresariat Artystyczny „Inspiracja” z Krakowa.