Szkolny konkurs historyczny

„TWÓRCY POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI” W 100 ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ


Regulamin
Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy wśród uczniów na temat zasłużonych jednostek dla polskiej niepodległości oraz działań dyplomatycznych i zbrojnych podejmowanych na rzecz odzyskania wolności przez Polskę.

Termin: 22 października 2018 r. (poniedziałek)
Uczestnicy: Dwuosobowe reprezentacje klas I, II, III
Forma konkursu: test pisemny.
Zakres chronologiczny: 1914-1922
Zakres tematyczny: sylwetki Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego; sprawa polska w polityce wielkich mocarstw; Legiony Polskie z uwzględnieniem I Brygady Legionów Polskich; ośrodki państwowości polskiej; kształtowanie granic państwa polskiego.
Literatura: podręcznik do historii klasa I str.18-37, podręcznik do historii i społeczeństwa: „Ojczysty Panteon i ojczyste spory”s.130-141, strony internetowe (biografie polityków, Legiony Polskie), mapy historyczne.
Uczestnicy konkursu uzyskują cząstkowe oceny wzorowe z zachowania za reprezentowanie klasy w konkursie szkolnym. Laureaci (trzy najlepsze lokaty) otrzymują cząstkowe oceny celujące z historii a bdb pozostali uczestnicy, jeżeli uzyskali, co najmniej 50 % możliwych punktów.
Zgłoszenia uczestników przyjmują, nauczyciele historii do dnia 15 października 2018 r.
Czekamy na zgłoszenia i życzymy powodzenia w konkursie.