Wywiadówka

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne zapraszają rodziców uczniów klas I, II i III na wywiadówkę, która odbędzie się 25 września 2018 r. o godzinie 17:30


Plan spotkania :
• godz. 17.30 spotkanie rodziców uczniów klas I, II i III z wychowawcami w wyznaczonych salach,
• godz. 18.00 spotkanie rodziców uczniów klas III z Dyrektorem Szkoły na sali gimnastycznej w sprawie organizacji egzaminu maturalnego,
• godz. 18.30 spotkanie Rady Rodziców w sali A4