Ślubowanie uczniów klas pierwszych

We wtorek 25 września odbyło się w naszej szkole uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Przyrzekali oni na sztandar szkoły, że będą godnie reprezentować liceum, sumiennie wypełniać obowiązki ucznia oraz szanować symbolikę i tradycje szkoły.
Przedstawicielka klas pierwszych w swoim wystąpieniu podziękowała pracownikom i uczniom szkoły za ciepłe przyjęcie i wsparcie. Obiecała również, w imieniu swoich koleżanek i kolegów, że zrobią oni wszystko, aby stać się chlubą szkoły.
Życzymy Wam, uczniowie klas pierwszych, aby słowa przysięgi, którą składaliście podczas ślubowania, stały się Waszym mottem i były obecne zarówno w Waszych słowach, jak i czynach.