Rekolekcje dla maturzystów

W dniach 26-28 września maturzyści naszego liceum pod opieką ks. Marka Zembury

, z niemałym zapałem zabrali się za realizację jednego z elementów programu wychowawczego - rekolekcje dla maturzystów. Ten "duchowy fitness" odbywał się w Ośrodku Rekolekcyjnym Arka w Gródku nad Dunajcem.
Rekolekcje prowadził ks. Janusz Adamczyk, który, posługując się historią życia Marii Magdaleny, podpowiadał uczestnikom, jak relacja z Jezusem przeżywana osobiście wpływa na kształtowanie naszego serca, postaw i zachowań. Ewangeliczna Maria Magdalena, niejako ujmując nas za rękę, prowadziła do Nauczyciela życia - Jezusa przez Słowo Boże, pokutę i pojednanie oraz Eucharystię.
Piękna aura, mnóstwo kolorów jesieni podpowiadały bliskość Tego, który nas stworzył.