Martyna Cholewa - Bąba i Łucja Trzpit zwyciężyły w Powiatowym Konkursie Historycznym

W dniu 15 października 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. K.K. Baczyńskiego

w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się Powiatowy Konkurs Historyczny z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Organizatorami konkursu było Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.
Konkurs skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu powiatu dąbrowskiego. Celem konkursu było budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa i przeszłości Ziemi Dąbrowskiej, pogłębianie wiedzy historycznej dotyczącej Ziemi Dąbrowskiej, promowanie wśród młodzieży idei patriotyzmu oraz poczucia świadomości lokalnej i szacunku wobec dokonań minionych pokoleń, doskonalenie umiejętności poszukiwania, selekcjonowania, informacji o regionie dąbrowskim i zasłużonych mieszkańców.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Podczas pierwszego etapu, do którego przystąpiło łącznie 17 uczniów z 6 szkół, uczestnicy wypełniali indywidualnie test składający się z 20 pytań. Do drugiego etapu przeszło po 3 uczniów z każdej kategorii szkoły, którzy uzyskali największą liczbę punktów w teście. Uczestnicy odpowiadali na 3 wylosowane pytania.

Zwycięzcami konkursu zostali:

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce – Martyna Cholewa-Bąba - ZSP nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

II miejsce – Łucja Trzpit - ZSP nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

III miejsce – Bartosz Pikul - PCEiKZ w Szczucinie.