Sukces w konkursie plastyczno - historycznym

W dniu 29.10.2018 roku w Centrum Polonii w Brniu odbył się finał Konkursu

Plastyczno-Historycznego z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy na temat wydarzeń związanych z odbudową państwowości polskiej oraz zaprezentowanie umiejętności artystycznych poprzez wykonanie pocztówki niepodległościowej przez uczestników konkursu.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych czołowe lokaty zajęły uczennice z naszej szkoły: I miejsce – Magdalena Skrzyniarz kl. Ic, II miejsce – Oliwia Chrabąszcz kl. Ib, III miejsce – Oliwia Trójniak kl. Ic. Serdeczne gratulacje!