Wyjazd do teatru

14 listopada prawie stu uczniów naszego liceum pod opieką p. J. Lecha, p. A. Zarzyckiej, p. P. Kołodzieja i p. A Janczak wzięło udział w spektaklu muzycznym przygotowanym przez aktorów Teatru L. Solskiego w Tarnowie oraz studentów Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej, kierunku Aktorstwo Teatru Muzycznego. Przedstawienie pt. „Warto było” zrealizowane zostało z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Scenariusz oparty na dokumentach, dziennikach i tekstach źródłowych pokazywał rzeczywistość roku 1918 widzianą oczami uczestników wydarzeń. Zdecydowanie wizja ta odbiega od wyobrażeń przeciętnego widza. Przywołane w spektaklu historie, opowieści o zwykłych ludziach, którzy próbują odnaleźć się w nowym świecie, pozwalają spojrzeć na losy niepodległej Polski z innej perspektywy, zmuszają do zastanowienia nad tym, jak ludzie w roku 1918 radzili sobie z faktem, że ojczyzna po 123 latach niewoli odzyskała wolność.