Oliwia Owca i Oliwia Trójniak w II etapie Olimpiady Bezpieczeństwa.

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności jest inicjatywą edukacyjną podjętą przez Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych) we współpracy z wiodącymi ośrodkami akademickimi z całego kraju. W Olimpiadzie tej uczestnicy – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – walczą o 36 indeksów na studia na renomowanych wyższych uczelniach oraz o cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Olimpiada jest wpisana na listę prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej olimpiad interdyscyplinarnych.