Wywiadówka oraz ślubowanie klas pierwszych

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne zapraszają rodziców uczniów klas I, II i III na ślubowanie i wywiadówkę,
które odbędą się 26 września 2019r. 

Plan spotkania :

  • godz. 16.30 ślubowanie klas pierwszych (na sali gimnastycznej).
  • godz. 17.00 spotkanie rodziców uczniów klas I, II i III
    z wychowawcami w wyznaczonych salach,
  • godz. 17.30 spotkanie rodziców uczniów klas III z Dyrektorem Szkoły
    na sali gimnastycznej w sprawie organizacji egzaminu maturalnego,
  • godz. 18.00 spotkanie Rady Rodziców w sali A4.