Wygraliśmy pracownię mobilną!

Pracowania mobilna składająca się z 16 laptopów to nagroda, którą zdobyliśmy w Ogólnopolskim Konkursie #OSEWyzwanie. Do rywalizacji z 1606 szkołami z całej Polski przystąpiliśmy na początku września.
Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli znaleźliśmy się wśród najlepszych. Wygraliśmy mobilną pracownię, dzięki której będziemy mogli prowadzić lekcje z wykorzystaniem technologii cyfrowej, a uczniowie będą korzystać z internetowych zasobów edukacyjnych. Udział w programie pozwoli również młodzieży na używanie mLegitymacji.
Konkurs #OSEWyzwanie organizowany jest przez Ogólnopolską Sieć Edukacyjną. Program został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Warunkiem udziału w konkursie było zgłoszenie szkoły do projektu OSE i programu mLegitymacja szkolna. Szansę na wygraną zwiększyła również deklaracja zgłoszenia się szkoły do programów OSE Hero oraz CodeWeek.
Zadaniem uczestników było także przesłanie pracy plastycznej pt. „Smart Szkoła”, wykonanej w dowolnej technice. Spośród wykonanych przez uczniów plakatów do projektu wybraliśmy prace Darii Toczek z kl. I a i Katarzyny Kmiecik z kl. I f, które najlepiej zrealizowały wymagania konkursowe. Gratulujemy dziewczynom pomysłowości!