Zarządzenie Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej

Dnia 4 października 2O19 r. z powodu szkolenia dla nauczycieli w ramach „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej" zajęcia lekcyjne odbędą się według poniższego harmonogramu:

     1.   8:00 -   8:45
     2.   8:50 -   9:35
     3.   9:45 - 10:30
     4. 10:45 - 11:30
     5. 11:35 - 12:05
     6. 12:10 - 12:40
     7. 12:45 - 13:15
     8. 13:20 - 13:50

Zarządzenie Dyrektora I LO w Dąbrowie Tarnowskiej
w sprawie skrócenia zajęć lekcyjnych