Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych.

26 września 2019 r. odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Tegoroczną uroczystość poprowadzili Wiktoria Bąba i Rafał Kmieć. Przedstawiciele klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, że będą sumiennie wypełniać obowiązki ucznia oraz szanować symbolikę i tradycje szkoły. W imieniu uczniów klas pierwszych głos zabrali Kinga Saładyga, Tomasz Nowak i Szymon Gryz, którzy w swoim wystąpieniu, obiecali w imieniu swoich koleżanek i kolegów, że zrobią wszystko, aby stać się chlubą szkoły. Przedstawicielka klas drugich - Oliwia Trójniak - serdecznie przywitała pierwszoklasistów, życząc im sukcesów w nauce i deklarując chęć udzielania pomocy i wsparcia.
Następnie do pierwszoklasistów zwrócił się Dyrektor Szkoły Pan Michał Wolak. Podkreślił, że ślubowanie na sztandar szkoły to zaszczyt i zobowiązanie. Wskazał uczniom, że nauka w naszym Liceum będzie miała znaczny wpływ na karierę edukacyjną każdego licealisty. Wyraził słowa nadziei, iż wszyscy podejmą to zobowiązanie, że podejmą trud jak najlepszego zapisania się na kartach historii szkoły. Na zakończenie życzył uczniom klas pierwszych, samych sukcesów, dobrych ocen oraz odwagi w podejmowaniu codziennych uczniowskich wyzwań.