Konferencja: „Gdy codzienne życie bardzo boli”

25 września br. w Dąbrowskim Domu Kultury odbyło się spotkanie organizowane przez Poradnię Pedagogiczno -Psychologiczną i Starostwo Powiatowe dla uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Tematem przewodnim były problemy, z którymi zmagają się młodzi ludzie, a pytanie „Co słychać w twoim życiu?” pobudziło do refleksji. Po serii wystąpień, urozmaiconych prezentacjami multimedialnymi, został wyświetlony film „Cyrk motyli”, który spotkał się z dużym zainteresowaniem. Konferencja stała się wspaniałą okazją do przemyśleń, zastanowienia się nad sobą i swoim życiem.