Przetwarzanie danych osobowych pracownika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej „RODO",

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Piłsudskiego 44, 33-200 Dąbrowa Tarnowska;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych w ZSP Nr 1 odbywa się za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o pracę/dzieło/zlecenie* na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b-f oraz art.9 ust.2 pkt b,c,h,j RODO;
4) odbiorcą danych osobowych może być uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający system na podstawie umowy powierzenia danych osobowych, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskiwania takich informacji na podstawie przepisów prawa;
5) Dane osobowe mogą być udostępnione na stronie lo-dabrowa.tarnow.pl (imię, nazwisko, stanowisko);
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany aktualnym rozporządzeniem w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Po wskazanym okresie zostaną zniszczone;
7) Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest sprzeczna z przepisami Kodeksu Pracy.
10) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
11) Administrator w celu kontroli dostępu oraz zapewnienia bezpieczeństwa stosuje monitoring wizyjny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnione interesy Administratora), w tym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, w ramach stosowanych rozwiązań z zakresu kontroli, monitoringu wizyjnego pomieszczeń.