Dla rodziców

Spotkania i konsultacje w roku szkolnym 2018/2019

  • Zebranie wychowawców klas z rodzicami – 8.11.2018 r.;
  • Zebranie dla rodziców klas III i konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II – 20.12.2018 r.;
  • Zebranie dla rodziców uczniów klas I i II oraz konsultacje dla rodziców uczniów klas III – 10.01.2019 r.;
  • Zebranie wychowawców klas z rodzicami – 07.03.2019 r.;
  • Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów klas III i poinformowanie ich o przewidywanych ocenach rocznych – 11.04.2019 r., Konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II;
  • Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów klas I i II oraz poinformowanie ich o przewidywanych ocenach rocznych- 11.06.2019 r..

Terminy przewidywane, mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych. Prosimy o sprawdzanie informacji na stronie szkoły i szkolnym fanpage.

Przetwarzanie danych osobowych kandydatów/uczniów

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do szkoły /uczniów podanych w kwestionariuszu osobowym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Czytaj więcej...

Konto Rady Rodziców

numer konta Rady Rodziców:
Bank Spółdzielczy Dąbrowa Tarnowska
36 9462 0003 2001 0000 2466 0001

Aktualności maturalne

Zawsze aktualne informacje dotyczące egzaminu maturalnego można znaleźć na stronach

       
 --------------------------------------------------------------------------------------