Wymagania edukacyjne

Szczegółowe wymagania dostępne są w bibliotece szkolnej.

 Religia  
 Język polski 

p. Barbara Golemo
p. Janusz Lech 
p. Anna Janczak

 Język angielski p. Lidia Ostręga
p. Anna Bugajska
p. Małgorzata Kacała - Niewiadomska
 Język niemiecki  p. I. Jaroń - Romanowska
 Język rosyjski  p. Lucyna Wardzała
 p. I. Jaroń - Romanowska
 Język francuski  p. Anna Węc
 Historia p. Przemysław Kołodziej
p. Wioletta Górowska - Kmieć
p. Agnieszka Ruta
 p. podstawowy (kl.I)
 p. rozszerzony
 Wiedza o społeczeństwie  p. Agnieszka Ruta
 p. Przemysław Kołodziej
 Historia i społeczeństwo  p. Przemysław Kołodziej
 p. Agnieszka Ruta
 p. Wioletta Górowska - Kmieć
 Wiedza o kulturze  p. Barbara Golemo
 p. Bożena Białas
 Matematyka  p. Jolanta Jastrząb,  p. Mariusz Konieczny
kl. I: p. podstawowy, p.rozszerzony
kl. II: p. podstawowy, p.rozszerzony
kl. III: p. podstawowy, p.rozszerzony
 Fizyka p. Anna Gumułka
 Chemia  p. Monika Piekielniak-Kozik
 Biologia  p. Anna Zarzycka
 Geografia p. Leszek Lechowicz
 z. podstawowy (kl.I)
 z. rozszerzony (kl.II)
 z. rozszerzony (kl.III)
 Przyroda  p. Monika Piekielniak-Kozik
 p. Anna Zarzycka 
 Informatyka  p. W.Górowska-Kmieć 
 p. Anna Gumułka
 p. Leszek Lechowicz
 Podstawy przedsiębiorczości p. Przemysław Kołodziej
 Edukacja dla bezpieczeństwa  p. Przemysław Kołodziej
 Wychowanie fizyczne p. Jolanta Borsa
p. Michał Borsa
 Podstawy retoryki p. Anna Janczak
 Edukacja medialno - artystyczna

p. Janusz Lech

Ekonomia w praktyce p.Leszek Lechowicz