Porozumienie z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej

3 października 2018 r. w Nowym Sączu zostało podpisane porozumienie

pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Starostę Pana Tadeusza Kwiatkowskiego, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej reprezentowanym przez Dyrektor Panią Barbarę Golemo, a Karpackim Oddziałem Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich reprezentowanym przez Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej płk.SG Stanisława Laciugę.
Porozumienie dotyczy współpracy w prowadzeniu klasy Straży Granicznej w dąbrowskim liceum. Inicjatywa ta ma na celu przygotowanie młodzieży do służby w Straży Granicznej lub w innych służbach mundurowych, jak również wychowanie w duchu patriotyzmu, pielęgnowania tradycji narodowych i pamięci walk w obronie granic oraz niepodległości Polski.
Strony porozumienia zobowiązały się do udzielania sobie wsparcia, praktycznej pomocy, współdziałania i konsultacji w prowadzeniu klasy Straży Granicznej.
Uczniowie realizujący program klasy SG będą brali udział w zajęciach prowadzonych w szkole przez ppłk. SG Andrzeja Ziobrowskiego a także w szkoleniach w obiektach Straży Granicznej.