Zajęcia w klasie straży granicznej

W poniedziałek 8 października odbyła lekcja przeprowadzona przez funkcjonariuszy

Placówki Straży Granicznej w Tarnowie dla Klasy Straży Granicznej na temat Miejsca i roli Straży Granicznej w systemie państwa. Uczniowie mieli możliwość poznania formacji Straży Granicznej, realizowanych przez formacje zadań oraz zapoznania się ze sprzętem służbowym wykorzystywanym w służbie. W listopadzie planowana jest kolejna lekcja , którą prowadzić będą funkcjonariusze Placówki SG w Tarnowie na temat "Handlu ludźmi".