Zajęcia na lotnisku

27 września 2019 r. dwunastoosobowa grupa młodzieży  udała się do Rzeszowa Jasionki, gdzie uczestniczyła w zajęciach, mających na celu przybliżenie pracy oficerów straży granicznej. Po zwiedzeniu miejsc związanych z obsługą pasażerów, kontrolą paszportową i celną, uczniowie zapoznali się z urządzeniami i ekwipunkiem służącym do rozbrajania ładunków wybuchowych. Pośród licznych atrakcji, takich jak tarcza antyterrorystyczna czy mobilny robot pirotechniczny, młodzi ludzie mogli zapoznać się też z pracą szczególnego funkcjonariusza straży - psa o imieniu Karina. Wyjazd zakończył się prezentacją multimedialną przedstawiającą realia pracy w straży granicznej.