Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na materiały biurowe dla uczestnikow projektu ,,Zajęcia dodatkowe dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej" dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Tablety oraz pendrive'y

Formularz ofertowy   dokument Word do pobrania

Oświadczenie   dokument Word do pobrania

Ofertę należy złożyć do dnia
18.10.2019 r. do godz. 9.30
w siedzibie Zamawiającego - I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej,
ul. Piłsudskiego 44, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Mikroskopy stereoskopowe oraz optyczne

Formularz ofertowy   dokument Word do pobrania

Oświadczenie   dokument Word do pobrania

Ofertę należy złożyć do dnia
18.10.2019 r. do godz. 9.30
w siedzibie Zamawiającego - I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej,
ul. Piłsudskiego 44, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

 

Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna - Zajęcia dodatkowe dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej”

W dniach od 1 – 18 października prowadzona jest rekrutacja uczestników zajęć dodatkowych dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej. Komisja Rekrutacyjna pracować będzie w oparciu o Regulamin Rekrutacji (zgodnie z Uchwałą nr 221/2019 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 24 września 2019 r. ). Zajęcia online z biologii, chemii, matematyki i języka angielskiego (maksymalnie po 20 uczestników) przeznaczone są dla uczniów chcących rozwijać zainteresowania, mają na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Ponadto prowadzona jest również rekrutacja do kół naukowych z tych samych przedmiotów (maksymalnie po 8 uczestników). Lekcje prowadzone będą według scenariuszy zajęć wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego, w formie zajęć dodatkowych wykorzystujących nowoczesne technologie komunikacyjne. Program współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.logotypy