Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna - Zajęcia dodatkowe dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej”

W dniach od 1 – 18 października prowadzona jest rekrutacja uczestników zajęć dodatkowych dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej. Komisja Rekrutacyjna pracować będzie w oparciu o Regulamin Rekrutacji (zgodnie z Uchwałą nr 221/2019 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 24 września 2019 r. ). Zajęcia online z biologii, chemii, matematyki i języka angielskiego (maksymalnie po 20 uczestników) przeznaczone są dla uczniów chcących rozwijać zainteresowania, mają na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Ponadto prowadzona jest również rekrutacja do kół naukowych z tych samych przedmiotów (maksymalnie po 8 uczestników). Lekcje prowadzone będą według scenariuszy zajęć wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego, w formie zajęć dodatkowych wykorzystujących nowoczesne technologie komunikacyjne. Program współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.logotypy