Nauczyciele

Kadra nauczycielska ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

Dyrektormgr Barbara Golemo

Język polski
mgr B. Golemo
mgr A. Janczak
mgr J. Lech

Język angielski
mgr A. Bugajska
mgr M. Kacała-Niewiadomska
mgr L. Ostręga

Język niemiecki
mgr I. Jaroń-Romanowska

Język rosyjski
mgr I. Jaroń-Romanowska
mgr L. Wardzała

Język francuski
mgr A. Węc

Historia
mgr W. Górowska-Kmieć
mgr A. Ruta

Wiedza o społeczeństwie
mgr P. Kołodziej
mgr A. Ruta

Wiedza o kulturze
mgr B. Białas

Matematyka
mgr J. Jastrząb
mgr M. Konieczny
mgr E. Bączek-Czepiel

Fizyka
mgr inż. A. Gumułka

Informatyka
mgr M. Borsa
mgr W. Górowska-Kmieć
mgr inż. A. Gumułka
mgr L. Lechowicz

Geografia
mgr L. Lechowicz

Biologia
mgr A. Zarzycka

Chemia
mgr M. Piekielniak-Kozik

Historia i społeczeństwo
mgr W. Górowska-Kmieć
mgr P. Kołodziej

Przyroda
mgr M. Piekielniak-Kozik

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr P. Kołodziej

Podstawy przedsiębiorczości
mgr P. Kołodziej

Wychowanie fizyczne
mgr J. Borsa
mgr M. Borsa

Religia
ks.mgr M. Zembura

Ekonomia w praktyce
mgr L. Lechowicz

Podstawy retoryki
mgr A. Janczak

Edukacja medialno-artystyczna
mgr J. Lech

Ratownictwo przedmedyczne
mgr J. Wszół

Fizyka dla inżynierów
mgr inż. A. Gumułka

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr L. Wardzała

Pedagog
mgr B. Białas

Biblioteka
mgr A. Ruta
mgr L. Wardzała